Vi byter affärssystem!

Vi byter affärssystem till Entré, ett administrativt system från Hantverksdata.
Från och med den 2 maj 2017 arbetar vi i det nya systemet.
Vi byter system för att kunna bli mer effektiva och därmed lägga mer tid på våra kunder.