Kolla elföretaget

Från och med den 1 juli 2017 kan du som beställare av elinstallationsarbete kolla upp elföretaget du planerar att anlita.
Klicka på länken www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget