Solenergi

Minska ditt klimatavtryck

Installera solceller på din villa eller industribyggnad och producera din egen förnybara el. Vi hjäper dig med allt från personlig rådgivning till montering och installation.

Solenergi är ett av de snabbast växande fossilfria energilösningarna och vi har idag ett nytt samarbete med solenergibolaget Soldags kring solcellsanläggningar.

Soldags har gedigen kunskap kring lösningsförslag, projektering, installation och driftssättning av framtidssäkrade sollösningar med fokus på privatpersoner och lantbruksfastigheter.

Solen har en enorm potential och vi omvandlar kraften till  lönsamma lösningar utifrån varje fastighetsägares behov och möjligheter.