Om oss på IBC

IBC är en familjeägd minikoncern med ett 50-tal anställda. Företaget finns i Höganäs och har en omsättning på strax över 70 Mkr.

Förutom IBC elinstallation, ingår IBC control och IBC automatic i koncernen. 

IBC elinstallation, som är Höganäs största elföretag, utför elinstallationer till industri, lantbrukare och privatpersoner. Detta är vårt lokala företag med kunder framförallt i Höganäs och Helsingborg.

IBC control utvecklar, producerar och lagerför ett komplett program för styrning av roterande värmeväxlare.

IBC automatic, konstruerar, tillverkar och installerar automatikutrustningar till industrin. Kunderna finns framförallt i Skåne och Halland.

Det hela började i en källare 1983, då i namnet IBC automatic. Här började vi konstruera och tillverka automatikutrustningar.

1988 köptes elektronikföretaget Wema Elektronic, något som fick stor betydelse
för företagets utveckling. De tillverkade frekvensomformare, en produkt som sedermera blev embryot till styrenheter för roterande värmeväxlare.

1994 började IBC automatic även utföra traditionella elinstallationer och 1998 förvärvades det gamla och välrenommerade elföretaget, Cederhags Elektriska i Mjöhult.

2012 köpte vi Jannes Elservice AB.
Dessa gick samman och bildade ett nytt bolag, IBC elinstallation AB.

2014 bolagiserades IBC och delades upp i tre rörelsedrivande bolag, IBC control, IBC automatic och
IBC elinstallation. 

2019 köptes larmföretaget Sydtec Larm AB. Verksamheten fortsätter som tidigare med inbrotts-, utrymningslarm, passagesystem och elinstallationer där vi strävar efter att skapa en säkrare tillvaro för privatpersoner och företag genom förebyggande åtgärder.

IBC har som mål att fortsätta växa på respektive marknader.

 

”IBC – tre bolag, oändliga möjligheter”