Företagsuppgifter

       

IBC elinstallation AB  
Brännerigatan 5 C  
263 37 Höganäs  
   
Telefon       042-33 00 12
E-post info@ibcelinstallation.se
   
Organisationsnummer  556218-5933
   
Bank Swedbank AB
   
Bankgiro 644-0788
   
VAT-nummer SE556218593301