Eltest

Få ett säkrare hem genom EIO Eltest.  Hur säkert är ditt hem?

Bor du i ett äldre hus är det viktigt att kontrollera elledningarna. Om äldre elledningar blir
överbelastade kan de i värsta fall orsaka bränder. 

Det är också viktigt att göra en elbesiktning innan du köper hus eller bostadsrätt. Den tidigare
ägaren kan ha installerat el utan att ha anlitat behörig elinstallatör. 

När vi utför EIO Eltest gör vi en grundlig elbesiktning. Där kontrollerar och testar vi jordfelsbrytare, säkringar, vägguttag och kablar samt gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.
När besiktningen är klar får du ett protokoll med eventuella åtgärder som behöver göras samt ett prisförslag på vad det kommer att kosta. Läs mer om EIO Eltest här.

 

Önskar du mer information eller vill boka en besiktning ring 042-33 00 12, 
eller fyll i nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig snarast möjligt.Kontaktuppgifter