Service/Felsökning

Vi utför alla typer av elservice. Om det är något vi vill trycka på är det att du har en fungerande jordfelsbrytare, se därför till att funktionen kontrolleras regelbundet. Jordfelsbrytare räddar liv.

Vi kontrollerar även statusen på din elanläggning genom att göra 
EIO Eltest (se mer under Eltest).

Våra servicebilar är alltid fyllda med materiel och verktyg 
för att snabbt kunna hjälpa dig.


 

Har du frågor eller funderingar, är du alltid välkommen att
kontakta oss på 042-33 00 12, eller fyll i nedanstående
uppgifter så kontaktar vi dig snarast möjligt.